Gudstjeneste Kjose kirke

Praktisk informasjon

Fra:18.4.2019 - kl.10.30

Til:18.4.2019 - kl.11.30

Sted:Kjose kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Skjærtorsdag
Liturg: Kristin Stensrød Haugen
Organist: Jan Ivar Eikeland
Prekentekst: Joh 13,1-17
Offerformål: Menighetsarbeidet
Nattverd