Gudstjeneste med nattverd Tjølling kirke

Praktisk informasjon

Fra:18.4.2019 - kl.18.00

Til:18.4.2019 - kl.19.30

Sted:Tjølling kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Skjærtorsdag
Liturg: Bjørn Kinserdal
Organist: Vidar Høyer
Prekentekst: Joh 13,1-17
Offerformål: Menighetens diakoniarbeid
Merknader: Sang/orgel: Johanne Asp og kantor Vidar Høyer
Nattverd