Gudstjeneste Østre Halsen kirke

Praktisk informasjon

Fra:31.3.2019 - kl.11.00

Til:31.3.2019 - kl.12.00

Sted:Østre Halsen kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 3. søndag i fastetiden
Liturg: Øystein Evensen
Organist: Pieter Leebeek
Prekentekst: Luk 22,28-34
Offerformål: Menighetens musikkarbeid
Merknader: Kor uten grenser synger. Menighetens årsmøte etter gudstjenesten.
Nattverd