Økum. gudstjeneste Stavern kirke

Praktisk informasjon

Fra:18.4.2019 - kl.17.00

Til:18.4.2019 - kl.18.00

Sted:Stavern kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Skjærtorsdag
Liturg: Margrete Sem Lossius
Organist: Jan Einar Larsen
Prekentekst: Joh 13,1-17
Offerformål: Den Norske Israelsmisjon
Merknader: Skjærtorsdagsgudstjeneste sammen med Stavern Frikirke. Kirkeskyss 992 37 787
Nattverd