Gudstjeneste Stavern kirke

Praktisk informasjon

Fra:17.3.2019 - kl.10.30

Til:17.3.2019 - kl.11.30

Sted:Stavern kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 2. søndag i fastetiden
Liturg: Margrete Sem Lossius
Organist: Halvard Brattvoll
Prekentekst: Luk 13,22-30
Offerformål: Menighetshuset
Merknader: Fastegudstjeneste med nattverd. Menighetens årsmøte etter gudstjenesten. Kirkeskyss 452 46 427
Nattverd