Superonsdag

Praktisk informasjon

Fra:15.1.2020 - kl.14.00

Til:15.1.2020 - kl.17.00

Sted:

Arrangør:

Et etter skoletid-tilbud for barn
i 4. – 7. klasse
Annenhver onsdag rett etter skoletid til 16:30

Vi ønsker at Superonsdag skal være et sted hvor det er GØY å være, hvor barna blir sett, hvor de får gjøre ulike aktiviteter og hvor de blir kjent med kirken sin og sentrale bibelhistorier!