Leksvik og Stranda menighetsblad

Her finner du arkivet til Leksvik og Stranda menighetsblad.

Ønsker du å få bladet tilsendt i posten, ta kontakt med kirkekontoret eller bladets redaktør.

Arkiv: 

2016: Nr 1  Nr 2  Nr 3  Nr 4     2017: Nr 1  Nr 2  Nr 3

2014: Nr 1  Nr 2  Nr 3  Nr 4     2015: Nr 1  Nr 2  Nr 3  Nr 4              

2012: Nr 1  Nr 2  Nr 3  Nr 4     2013: Nr 1  Nr 2  Nr 3  Nr 4             

2010: Nr 1  Nr 2  Nr 3  Nr 4     2011: Nr 1  Nr 2  Nr 3  Nr 4  

 

Kontaktinformasjon for Leksvik kirkelige fellesråd

Leksvik kirkekontor,

Kommunehuset i Leksvik

Kontoradresse:

Lundaveien 4

7120 Leksvik

E-post:

kirkeverge@leksvik.kirken.no

Telefon: 748 55 166

Åpningstid:

Tirsdag-torsdag-fredag

kl 0900-1400