Basar  -  Stranda menighetshus

Fredag 27. oktober kl. 18.00

Tradisjonelt opplegg med underholdning, loddsalg, gode kaker, pizza og riskrem.

Gaver mottas med takk!

Leveres til Agnes Sagen Bremnes (tlf. 958 44 968)

Alle er hjertelig velkommen!

Kontaktinformasjon for Leksvik kirkelige fellesråd

Leksvik kirkekontor,

Kommunehuset i Leksvik

Kontoradresse:

Lundaveien 4

7120 Leksvik

E-post:

kirkeverge@leksvik.kirken.no

Telefon: 748 55 166

Åpningstid:

Tirsdag-torsdag-fredag

kl 0900-1400