Konfirmasjonspåmelding

Foto: Elise Tetlimo

Påmelding til konfirmasjon

Denne påmeldingen betyr at du lover å delta i konfirmantundervisningen og rette deg etter de regler som blir gitt. Fyll ut feltene med informasjon om deg selv.
Kryss av her dersom konfirmanten ikke er døpt
 
Hvilken dag vil du konfirmeres
Vil du registrere bare en forelder/foresatt?
Vi ber om at foresatte gir beskjed til kirkekontoret/presten i forkant dersom konfirmanten blir borte fra en undervisningstime.
Kryss av her for tillatelse til å offentliggjøre konfirmantens navn og bilde. Dette gjelder spesielt for navneliste i menighetsbladet/ aviser og kirkens egen nettside, hvor dat angis dato og kirke for fonfirmasjonen.

Kontaktinformasjon for Leksvik kirkelige fellesråd

Leksvik kirkekontor,

Kommunehuset i Leksvik

Kontoradresse:

Lundaveien 4

7120 Leksvik

E-post:

kirkeverge@leksvik.kirken.no

Telefon: 748 55 166

Åpningstid:

Tirsdag-torsdag-fredag

kl 0900-1400