Ledig stilling som konfirmantlærer

Prosten i Fosen trenger en person i 10% stilling i konfirmantundervisning i Leksvik fra høsten 2017.

Ta kontakt for spørsmål.

Brita Hardeberg, prost i Fosen, tlf 93 00 80 57.

Verena Grønning, sokneprest i Leksvik, tlf 92 40 43 93.

Kontaktinformasjon for Leksvik kirkelige fellesråd

Leksvik kirkekontor,

Kommunehuset i Leksvik

Kontoradresse:

Lundaveien 4

7120 Leksvik

E-post:

kirkeverge@leksvik.kirken.no

Telefon: 748 55 166

Åpningstid:

Tirsdag-torsdag-fredag

kl 0900-1400