TRÆKK

Ungdomsklubb fra 8. klasse og oppover

TRÆKK er et rusfritt tilbud til alle ungdommer fra 8. klasse og oppover.                                                   Velkommen til Leksvik Forsamlingshus.                                                                                                                 Salg av pizza, brus og kioskvarer.

Arrangeres ca. hver tredje uke i skoleåret, fredager kl. 20.00 - 23.30.

Datoer for høsten 2017:

08. september

06. oktober

27. oktober

24. november

08. desember

                                                 Håper du kommer!

Kontaktinformasjon for Leksvik kirkelige fellesråd

Leksvik kirkekontor,

Kommunehuset i Leksvik

Kontoradresse:

Lundaveien 4

7120 Leksvik

E-post:

kirkeverge@leksvik.kirken.no

Telefon: 748 55 166

Åpningstid:

Tirsdag-torsdag-fredag

kl 0900-1400