Barn og ungdom

I Leksvik og Stranda menigheter ønsker vi å være en raus og tydelig kirke hvor barn og unge lever livet i tro, håp og kjærlighet.

 Menighetene har begge vedtatt en "Plan for trosopplæring" som gjelder for barn og unge i alderen 0 - 18 år. Plana inneholder aktiviteter og tiltak som tilbys barna på de ulike aldertrinn. Slike aktiviteter er for eksempel:

Utdeling av 4-års bok

Utdeling av 6-års bok

Tårnagenthelg

Lys Våken

TRÆKK     

Møtedatoer høsten 2017

 

Kontaktinformasjon for Leksvik kirkelige fellesråd

Leksvik kirkekontor,

Kommunehuset i Leksvik

Kontoradresse:

Lundaveien 4

7120 Leksvik

E-post:

kirkeverge@leksvik.kirken.no

Telefon: 748 55 166

Åpningstid:

Tirsdag-torsdag-fredag

kl 0900-1400