Diakoni og omsorg

Jesus benyttet begrepet diakonos (tjener) om seg selv.

 

Jesus brydde seg om mennesker. Han forkynte og han hjalp mennesker. Han helbredet syke og han ga utstøtte en plass i fellesskapet. Ifølge Bibelen benyttet Jesus begrepet diakonos ('tjener') om seg selv. Diakoni er kirka sin omsorgstjeneste. 

Diakoni er derfor evangeliet i handling. Det dreier seg om nestekjærlighet, inkluderende felleskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet. Spennet er stort fra den hvardagslige omsorgen for naboen via arbeid for klima til internasjonalt engasjement for nedkjempelse av fattigdom. 

Diakonien ønsker å fremme respekt og verdighet og vil bidra til at mennesker kan leve i forsoning med seg selv og andre, og til å myndiggjøre mennesker i eget liv. Det dreier seg om å bidra til at mennesker får ta vare på rettighetene sine.

Dette er visjonen for den diakonale tjenesten i Den norske kirke (hentet fra Plan for diakoni):
Guds kjærlighet til alle mennesker og alt det skapte, virkelggjort gjennom liv og tjeneste.

Kontaktinformasjon for Leksvik kirkelige fellesråd

Leksvik kirkekontor,

Kommunehuset i Leksvik

Kontoradresse:

Lundaveien 4

7120 Leksvik

E-post:

kirkeverge@leksvik.kirken.no

Telefon: 748 55 166

Åpningstid:

Tirsdag-torsdag-fredag

kl 0900-1400