Gudstjenester

Tre av fire søndager i måneden feires det gudstjeneste i våre menigheter, to i Leksvik kirke og en i Stranda kirke. I alle høytidene og 17. mai er det minst en gudstjeneste i hver av kirkene. Hit kommer familier som skal døpe barn. Hit kommer eldre som kjenner seg knyttet til kirken. Hit kommer unge voksne som føler at kirken gir rom for deres liv, og hit kommer barn og unge som også har en plass i gudstjenestefellesskapet.

Her skapes fellesskap på tvers av generasjoner og levde liv. Gudstjenesten som feires er åpen for alle. Det er en gudstjeneste som ivaretar kirkens tradisjon samtidig som menighetene er kommet langt i gudstjenestefornyelsen som Den norske kirke står inne i. 

I tillegg til søndagsgudstjenesten holdes det også andakt en gang i måneden ved Leksvik Helsetun.

To av årets gudstjenester i Stranda menighet legges til Hindrem stavkirke. Leksvik menighet har en friluftsgudstjeneste på Våttahaugen og to sportsgudstjenester i Aunbua i løpet av året.

 

Kontaktinformasjon for Leksvik kirkelige fellesråd

Leksvik kirkekontor,

Kommunehuset i Leksvik

Kontoradresse:

Lundaveien 4

7120 Leksvik

E-post:

kirkeverge@leksvik.kirken.no

Telefon: 748 55 166

Åpningstid:

Tirsdag-torsdag-fredag

kl 0900-1400