Mange vil bygge ut Frogner kirkegård

I forbindelse med utbygging av Frogner kirkegård var det forleden innbudt til anbudsmøte.

Det er stor interesse for å være med på anbudet om utbygging av Frogner kirkegård. Fristen for å melde sin interesse er 30. november, og forleden holdt Kirkevergen møte for potensielle anbudsgivere. 10 - 11 firmaer møtte mannssterke med flere deltakere hver seg. Det var omvisning på stedet, og informasjon om anleggene.

Kontaktinformasjon for Lier kirkelige fellesråd

Besøksadresse:

Fosskvartalet
Bruveien 2
3403  Lier

Postadresse:

Pb. 215
3401  Lier

 

 

Bankgiro:  7874 05 88086

Org.nr: 976 990 293

Telefon:  32220270
Telefaks: 32220271

E-post: lier@kirken.no

 

Telefon- og besøkstid:  
Man-Fre 09-15