Utvidelse av Frogner gravplass

De som går på Frogner gravplass har sikkert registrert en del anleggstrafikk inne på området. Det skyldes at gravplassen utvides med gravfelt (i alt 9 dekar) beregnet på både kiste- og urnegraver. Det vil foregå arbeid på området utover våren og sommeren, noe som kan forårsake noe støy. Bruk av anleggsmaskiner skal ta hensyn til seremonier og gravfølge ute på kirkegården. Gravplassen er beregnet å stå ferdig oppgradert pr. 1. september 2018, og vi håper på forståelse for noe uro på gravplassen fram til da.

Kontaktinformasjon for Frogner menighet

Kontoradresse:

Frogner menighetshus
Klokkersvingen 1,
3403 Lier

Telefon: 32 22 02 70

E-post: lier@kirken.no

Bankgiro: 1503 97 47275

Org.nr. 976 990 269

VIPPS: 87276