En regnbue over fastetiden

I Frogner kirke står det nå i fastetiden et bord i midtgangen pyntet i regnbuens farger. Foran koret står det også et lys i hver sin farge. Det er en markering av fastetiden og av Fasteaksjonen som i år også handler om å sørge for livsviktig, rent vann til enda flere mennesker. Regnbuen kan hjelpe oss å vise vei inn i fastetiden. De syv søndagene frem til påske minner oss om at vi er forbundet med andre tider og steder. De syv fargene minner oss om verdens mangfold og helhet, som vi alltid må kjempe for. De syv lysene minner oss om alt som gir håp.

Syv søndager fra fastelaven og til palmesøndag. Fastetiden gir rom for fordypning. Gjennom syv uker tennes de regnbuefargede lysene ett for ett, til hele regnbuen lyser. Hvorfor skal det ta så lang tid? Det er for å minne oss selv om at vi er en del av historien. Kirken var her før vi ble født, og vil fortsatt være her når vi er borte.

 

Syv farger for mangfold og helhet. Verden rommer et ufattelig mangfold, fra ørsmå mikroorganismer til mennesker som alle opplever verden på hver sin måte. Regnbuens syv farger symboliserer dette mangfoldet, en helhet hvor de enkelte delene påvirker og er avhengige av hverandre på måter vi ofte ikke ser. Når mennesker blir undertrykt, når rettferdigheten settes til side, når dyr og natur blir utpint og utbyttet, blir helheten revet i stykker. De syv fargene i regnbuekalenderen minner oss om hvor dyrebart mangfoldet er, og hvor skjør helheten er. Alltid er noe truet. Alltid er det en kamp å kjempe, og derfor er kamp et nøkkelord for de syv fargene. Å kjempe for rettferdighet og frihet er en del av kirkens diakonale oppdrag. Utfordringen til oss er å finne ut hva kampen for rettferdighet står om på våre ulike steder, i våre ulike liv.

 

Syv lys for håpet. Uke for uke tenner vi nye lys, helt til det skinner av alle regnbuens farger. Til sammen representerer fargene verden, og lysene som blir tent, står for håpet. Dermed er håp et nøkkelord for de syv lysene. Mange som tenner lys, ber samtidig en bønn, med eller uten ord. Derfor er det skrevet en bønn til de syv ukene, som du også kan lese på bordet i kirken.

 

                                                              

                                  Fasteaksjonen.no/diakon Solveig Thoen

Kontaktinformasjon for Frogner menighet

Kontoradresse:

Frogner menighetshus
Klokkersvingen 1,
3403 Lier

Telefon: 32 22 02 70

E-post: lier@kirken.no

Bankgiro: 1503 97 47275

Org.nr. 976 990 269

VIPPS: 87276