Gullaug kirke

Praktisk informasjon

Fra:15.3.2018 - kl.09.00

Til:15.3.2018 - kl.09.20

Sted:Gullaug kirke

Arrangør:

Liturg: Ellen Martha Blaasvær, Per Arne Dahl
Merknader: Morgenbønn i Gullaug kirke ved biskop Per Arne Dahl.