Gudstjeneste Frogner kirke

Praktisk informasjon

Fra:9.6.2019 - kl.11.00

Til:9.6.2019 - kl.12.00

Sted:Frogner kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Pinsedag
Liturg: Ragnar Petersson
Organist: Bina Karpisova
Prekentekst: Joh 14,23-29
Offerformål: Sjømannskirken
Merknader: Høytidsgudstjeneste
Nattverd
Dåp