Gudstjeneste Frogner kirke

Praktisk informasjon

Fra:14.2.2018 - kl.19.00

Til:14.2.2018 - kl.20.00

Sted:Frogner kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Askeonsdag
Liturg: Ellen Martha Blaasvær
Organist: Jon Martin Høie
Prekentekst: Matt 12,38-42
Nattverd