Gudstjeneste Gullaug kirke

Praktisk informasjon

Fra:18.4.2019 - kl.11.00

Til:18.4.2019 - kl.12.00

Sted:Gullaug kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Skjærtorsdag
Liturg: Solveig Aass Kristiansen
Organist: Daniel Solyom
Prekentekst: Joh 13,1-17
Offerformål: Menighetsarbeid med fokus på diakoni
Merknader: Anna Carlsen Waldingbrett, cello. Kirkekaffe.
Nattverd
Dåp