Gudstjeneste Sjåstad kirke

Praktisk informasjon

Fra:22.4.2018 - kl.11.00

Til:22.4.2018 - kl.12.00

Sted:Sjåstad kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 4. søndag i påsketiden
Liturg: Ole Johan Stokstad
Organist: Jon Martin Høie
Prekentekst: Joh 13,30-35
Offerformål: Konfirmantarbeidet
Merknader: Samtalegudstjeneste. Sang ved Helle Merete Jenssen.