Gudstjeneste Sjåstad kirke

Praktisk informasjon

Fra:3.11.2019 - kl.17.00

Til:3.11.2019 - kl.18.00

Sted:Sjåstad kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Allehelgensdag
Liturg: Ole Johan Stokstad
Organist: Audun Frode Ringkjøb
Prekentekst: Jes 60,18-22
Merknader: Minnegudstjeneste Allehelgen
Sylling sangkor synger