Gudstjeneste Sjåstad kirke

Praktisk informasjon

Fra:18.4.2019 - kl.18.00

Til:18.4.2019 - kl.19.00

Sted:Sjåstad kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Skjærtorsdag
Liturg: Solveig Aass Kristiansen
Organist: Irina Mitrovic
Prekentekst: Joh 13,1-17
Offerformål: Institutt for sjelesorg
Merknader: Sang ved Ingeborg Soot.
Kveldsmat etter gudstjenesten.
Nattverd