Familiegudstjeneste Sjåstad kirke

Praktisk informasjon

Fra:17.3.2019 - kl.17.00

Til:17.3.2019 - kl.18.00

Sted:Sjåstad kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 2. søndag i fastetiden
Liturg: Ole Johan Stokstad
Organist: Andreas Harket
Prekentekst: Luk 13,22-30
Offerformål: Lier Soul Children
Merknader: Gudstjeneste med fokus på sang og musikk.
Sjåbagos og Lier Soul children deltar.
Nattverd