Gudstjeneste Tranby kirke

Praktisk informasjon

Fra:22.4.2018 - kl.11.00

Til:22.4.2018 - kl.12.00

Sted:Tranby kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 4. søndag i påsketiden
Liturg: Eli Kristin Flåten
Organist: Waldemar Nowak
Prekentekst: Joh 13,30-35
Offerformål: Kirkens SOS
Merknader: Kirkekaffe.
Nattverd
Dåp