Å dvele og dele

- åpen bibelgruppe i Gullaug kirke

Vi fortsetter med å dvele og dele - åpen bibelgruppe i Gullaug kirke, og datoene denne høsten blir som følger:

Onsdager kl.19 – ca. 2030
13.september
11.oktober
15.november
13.desember

Samlingen starter med enkel bevertning og en prat. Deretter setter vi oss rundt lysbåten, leser søndagens tekst og lar den synke inn i stillhet. Så deler vi noen tanker og erfaringer med hverandre, og avslutter med en kveldsbønn.

Vær gjerne med å spre dette tilbudet videre!

Velkommen!

 

Arrangør er Frogner menighet.
Kontaktperson for ytterligere opplysninger ved prost Ellen Martha Blaasvær , tlf. 922 84 822.

Kontaktinformasjon for Lier kirkelige fellesråd

Besøksadresse:

Fosskvartalet
Bruveien 2
3403  Lier

Postadresse:

Pb. 215
3401  Lier

 

 

Bankgiro:  7874 05 88086

Org.nr: 976 990 293

Telefon:  32220270
Telefaks: 32220271

E-post: lier@kirken.no

 

Telefon- og besøkstid:  
Man-Fre 09-15