Prosjektkor i Sjåstad menighet!

I forbindelse med allehelgensgudstjenesten i Sjåstad kirke, stabler Sjåstad menighet denne høsten et prosjektkor på beina.

Vi planlegger fire øvelser og vi vil avslutte med fremførelse ved allehelgensgudstjenesten i Sjåstad kirke søndag 5. november kl. 17.00. Øvelsene vil foregå på mandager fra 19.30 til 21.30, følgende mandager:
9. oktober
16. oktober
23. oktober
2. november (torsdag)

Dette dreier seg først og fremst om et unisont kor, kanskje gjør vi noe tostemt. Det kan også bli muligheter for solosang. Vi skal synge salmer og sanger som passer til allehelgen samt at koret skal fungere som forsangere på fellessalmene. Dette er tilbud  for dem som er glade i å synge, alle er hjertelig velkomne. Gi gjerne beskjed til organist Jon Martin Høie (jh289@kirken.no/450 37 906) om du ønsker å være med. Vel møtt til første øvelse!

Hilsen Sjåstad menighet 

Kontaktinformasjon for Lier kirkelige fellesråd

Besøksadresse:

Fosskvartalet
Bruveien 2
3403  Lier

Postadresse:

Pb. 215
3401  Lier

 

 

Bankgiro:  8150 16 36002

Org.nr: 976 990 293

Telefon:  32220270
Telefaks: 32220271

E-post: lier@kirken.no

 

Telefon- og besøkstid:  
Man-Fre 09-15