Dvele og dele – åpen bibelgruppe i Gullaug kirke

Våren 2018, Onsdager kl.19 – ca. 2030

Datoer for våren 2018:
7.februar
7.mars
11.april
13.juni

Vi starter med enkel bevertning og en prat. Deretter setter vi oss rundt lysbåten, leser søndagens tekst og lar den synke inn i stillhet. Så deler vi noen tanker og erfaringer med hverandre, og avslutter med en kveldsbønn.

Samlingen er åpen for alle.

Tirsdag 15.mai markeres St.Hallvards dag på Huseby kl.18 og i Gullaug kirke kl.19.

Velkommen!

Kontaktinformasjon for Lier kirkelige fellesråd

Besøksadresse:

Fosskvartalet
Bruveien 2
3403  Lier

Postadresse:

Pb. 215
3401  Lier

 

 

Bankgiro:  7874 05 88086

Org.nr: 976 990 293

Telefon:  32220270
Telefaks: 32220271

E-post: lier@kirken.no

 

Telefon- og besøkstid:  
Man-Fre 09-15