Sorggruppe for voksne

Menneskelivet er slik at vi alle før eller senere opplever sorg. Å miste noen en er glad i og står en nær, kan være svært vondt. Da kan det være godt å snakke med andre som har lignende opplevelser.

Vi inviterer voksne som har opplevd tap til samtale i gruppe. Å sette ord på tanker, følelser og opplevelser omkring sorgen kan være til hjelp for å komme videre. Det kan være godt å snakke med andre som har lignende opplevelser og oppdage at «mine reaksjoner ikke er unormale». Det er i alt 7 samlinger, hvor de 6 første samlingene er med ca. 3 ukers mellomrom.

Gruppen ledes av diakon Solveig Thoen og frivillige medarbeidere.

Tilbudet er gratis og man trenger ikke henvisning fra lege.

For mer informasjon og påmelding kontakt diakonen.

Kontaktinformasjon for Lier kirkelige fellesråd

Besøksadresse:

Fosskvartalet
Bruveien 2
3403  Lier

Postadresse:

Pb. 215
3401  Lier

 

 

Bankgiro:  7874 05 88086

Org.nr: 976 990 293

Telefon:  32220270
Telefaks: 32220271

E-post: lier@kirken.no

 

Telefon- og besøkstid:  
Man-Fre 09-15