Gudstjeneste

Praktisk informasjon

Fra:28.2.2021 - kl.11.00

Til:28.2.2021 - kl.12.00

Sted:Lillehammer kirke

Arrangør:

Velkommen til gudstjeneste i Lillehammer kirke kl 11.00, v/ sokneprest Ann Cathrin Opsann Tomten og organist Tim Collins.

Dagens prekentekst er Lukas 7, 36-50.

Det er nå endret på smittevernregler i kirkene, så det er plass til alle som kommer!

Registrering: Myndighetene har bestemt at vi må ha oversikt over hvem som er i kirken, slik at vi kan bidra ved eventuell smittesporing.

Vi reistrerer derfor fremmøtte på liste, med navn og mobilnummer.
Listen oppbevares i 14 dager før den makuleres.

Dette jfr. Covid 19-forskriften.