Dropp in dåp

Praktisk informasjon

Fra:22.11.2020 - kl.13.30

Til:22.11.2020 - kl.15.00

Sted:Nordre Ål kirke

Arrangør:

Velkommen til "Drop- in dåp" i Nordre Ål kirke søndag 22. november kl. 13.30- 16.30

Har du tenkt å bli medlem i kirka, men ikke fått somla deg til det? Eller har du utsatt barnedåpen pga korona? Nå er muligheten her. Kom innom Nordre Ål kirke og få dåpen gjennomført.

Nordre Ål menighet inviterer til Drop- in dåp, som et alternativ til dåp i gudstjeneste. Dere kan gjerne på forhånd ta kontakt med kirkekontoret eller soknepresten eller dere kan bare møte opp i kirken. Der vil dere bli tatt godt imot av våre medarbeidere. Dere vil få en kort samtale med prest for deretter å motta dåp i kirkerommet.

Kaffe og kaker blir servert etter dåpshandlingen. Dagen blir neppe mindre høytidsstemt og minneverdig enn ved en vanlig dåpsgudstjeneste. Det er selvfølgelig også mulig å ta med seg familie og venner både til selve dåpen og til kaffe og kaker.

De som ønsker å melde fra på forhånd, kan ta kontakt med kirkekontoret: 97991301 mellom 09.00 og 15.00.

PS! Fødselsattest må fremvises. For barn under 15 år må begge foreldre godkjenne dåp.

Mer info: https://kirken.no/nb-NO/fellesrad/lillehammer/drop-in-dap/

Smittevernregler ivaretas.
Covid-19-forskriftens §13 sier: "Arrangøren skal ha oversikt over hvem som er til stede, for å kunne bistå ved en eventuell senere smittesporing."

Derfor vil det være navneliste ved inngangen, hvor du må skrive navn og telefonnummer. Slik at helsemyndighetene kan kontakte deg.

Alle lister blir makkulert etter 14 dager.