Gudstjeneste

Praktisk informasjon

Fra:7.6.2020 - kl.11.00

Til:7.6.2020 - kl.12.00

Sted:Nordre Ål kirke

Arrangør:

Velkommen til Gudstjeneste, prest idag er Marit Marman og organist Paul Wilman.

Prekentekst er Matt. 28, 16-20.

NB!  Max 50 personer tilstede i kirken.

Covid-19-forskriftens §13 sier: "Arrangøren skal ha oversikt over hvem som er til stede, for å kunne bistå ved en eventuell senere smittesporing."

Derfor vil det være navneliste ved inngangen, hvor du må skrive navn og telefonnummer. Slik at helsemyndighetene kan kontakte deg.

Alle lister blir makkulert etter 10 dager.