Gudstjeneste

Praktisk informasjon

Fra:1.3.2020 - kl.11.00

Til:1.3.2020 - kl.12.00

Sted:Nordre Ål kirke

Arrangør:

Velkommen til gudstjeneste i Nordre Ål kirke.
Prest idag er Marit Marman, organist er Paul Wilmot.
Prekentekst: Matt 4, 1-11.

Etter gudstjenesten er alle velkommen til kirkekaffe i kirkestua.