Høymesse

Praktisk informasjon

Fra:22.7.2018 - kl.11.00

Til:22.7.2018 - kl.12.00

Sted:Nordre Ål kirke

Arrangør:

Prest: Einar Østerhagen

Organist: Geir Ole Dahlen

Kirketjener: Laurits Brusveen