Høymesse

Praktisk informasjon

Fra:6.1.2019 - kl.11.00

Til:6.1.2019 - kl.12.00

Sted:Nordre Ål kirke

Arrangør: