Gudstjeneste

Praktisk informasjon

Fra:4.7.2021 - kl.11.00

Til:4.7.2021 - kl.12.00

Sted:Søre Ål kirke

Arrangør:

Velkommen til gudstjeneste i Søre Ål kirke, prest idag er Oddgeir Bolstad og organist er Sjur Magnus.  

Prekentekst for Aposteldagen / 6. søndag i treenighetstiden er Matt 16, 13-20.

Registrering: Myndighetene har bestemt at vi må ha oversikt over hvem som er i kirken, slik at vi kan bidra ved eventuell smittesporing.

Vi registrerer derfor fremmøtte på liste, med navn og mobilnummer.
Listen oppbevares i 14 dager før den makuleres.

Dette jfr. Covid 19-forskriften.