Høymesse

Praktisk informasjon

Fra:15.7.2018 - kl.11.00

Til:15.7.2018 - kl.12.00

Sted:Søre Ål kirke

Arrangør:

Prest: Oddgeir Bolstad

Organist: Paul Wilmot

Kirketjener: Helge Haugom