Lego Minecraft for deg som går i 4. klasse på Fåberg

Bli med og bygg bibelhistorier i Lego og Minecraft.

Vi møtes etter skoletid på Fåberg Menighetshus Onsdag 17.januar ca 14.30 og holder på til kl 17.00. Torsdag 18.januar møtes vi ca 13.30 og holder på til kl 17.00

Susanne Paulsen møter dere på Jørstadmoen skole og følger dere til menighetshuset. Dere som går på Buvollen skole får ta kontakt om dere trenger hjelp til transport.

Vi serverer mat når barna kommer og lover koselig stemning med bygginga.

Søndag 21. januar møtes vi i Fåberg kirke kl 9.30 og forbereder gudstjenesten. Gudstjenesten begynner kl 11.00 og familien er hjertelig velkommen.

Åpmelding innen 15.januar på SMS til: 97991320/97991325 (ta kontakt hvis du har glemt å melde deg på)

Vi gleder oss til å se deg!

Hilsen: Susanne Paulsen, Øyvind Sollien, Emil Skullerud, May Ingunn Vrålstad, Marit Stave og Møyfrid Brenn.

Til foreldrene:

- Alle barn er velkommen. Ta kontakt hvis ditt barn har spesielle utfordringer

- egen PC/nettbrett kan tas med på eget ansvar. Vi har noen PC'er til rådighet

- vi bruker er intern server uten tilgang til offentlig nett

- Vi stiller som garantister for nettvett og at dataene ikke misbrukes. Alt vi bygger lages på intern server.- Vi har ingen forsikring som dekker skader på eget utstyr som tas med.

Kontaktinformasjon for Lillehammer kirkelige fellesråd

Lillehammer kirkelige fellesråd.

Kontoradresse:

Fåberggata 128,

2615 Lillehammer

E-post: post.lillehammer@kirken.no

Telefon: 61270888

Telefon- og besøkstid: 09-15 (hverdager)