Velkommen til vår nye hjemmeside

Velkommen til Lillehammer kirkelige fellesråd sine nye nettsider. Her kan du med et par klikk komme videre til de 6 menighetene våre, Lillehammer, Søre Ål, Nordre Ål, Fåberg, Vingrom og Saksumdal.

Lillehammer kirkelige fellesråd er også gravferdsmyndighet i Lillehammer kommune. Så her vil du finne informasjon om både sermonisteder, lover og forskrifter og annet som gjelder den delen av virksomheten.

 

Siden er under stadig utvikling og nye ting vil bli oppdatert ukentlig. Så ha tålmodighet med oss. Om ikke så lenge vil de fleste ting virke som de skal på hjemmesiden.

Kontaktinformasjon for Lillehammer kirkelige fellesråd

Lillehammer kirkelige fellesråd.

Kontoradresse:

Fåberggata 128,

2615 Lillehammer

E-post: post.lillehammer@kirken.no

Telefon: 61270888

Telefon- og besøkstid: 09-15 (hverdager)