Liker du å synge eller spille i band?

Bli med i SALT da vel!

SALT er en TenSing-gruppe i Lillehammer for de som går på ungdomsskole og videregående. Vi har øvelser hver tirsdag kl 19.00-21.00 på Lillehammer kirkesenter. (Langesgt 1) Det er mulig å komme fra 18.30

I SALT hav vi kor og band. I tillegg har vi noen ganger dans og drama og mye sosialt. Musikken er alt fra pop og rock til gospel.

Vi har et godt og inkluderende miljø der du kan bidra med det du kan og være deg selv. Alle er velkommen til å være med!

Kontaktinformasjon for Lillehammer kirkelige fellesråd

Lillehammer kirkelige fellesråd.

Kontoradresse:

Fåberggata 128,

2615 Lillehammer

E-post: post.lillehammer@kirken.no

Telefon: 61270888

Telefon- og besøkstid: 09-15 (hverdager)