Drive in Gudstjeneste v/Vigelandsstua

Praktisk informasjon

Fra:31.5.2020 - kl.11.00

Til:31.5.2020 - kl.12.00

Sted:Valle kirke

Arrangør:

Sanger til Drive-in Gudstjenesten- 1.pinsedag.

N13 517  Vinden ser vi ikke

T  1958/1973 Anders Frostenson

O  1967 Johannes Smemo

M  1958 Erhard Wikfeldt

1 Vinden ser vi ikke, men vi merker den,

snart som stille susing, snart som storm igjen.

2 Ånden ser vi ikke, men hans stille røst

taler i vårt hjerte både tukt og trøst.

3 Vinden ser vi ikke, men der vinden går,

bøyes gress og grener, høye bølger slår.

4 Ånden ser vi ikke, men i Åndens vind

blir vår redsel borte, gleden strømmer inn.

5 Fra vår Gud i himlen, ham som ingen ser,

kommer Ånden til oss og et under skjer.

N13 844  No livnar det i lundar

T  1875 Elias Blix

M  1865 Ludvig M. Lindeman

1 No livnar det i lundar, no lauvast det i li, den heile skapning stundar no fram til sumars tid.

2 Det er vel fagre stunder når våren kjem her nord

og atter som eit under nytt liv av daude gror.

4 Guds ord vel alltid lyser, den sol gjeng aldri ned.

Det hus som Anden hyser, ligg støtt i ljos og fred.

11 Du vår med ljose dagar, med lengting, liv og song,

du spår at Gud oss lagar ein betre vår ein gong,

12 då me med vigsla tunge, med kjærleik heil og klår,

alt utan brest og sprunge skal lova Herren vår!

 

N13 240  Måne og sol, skyer og vind

T  1973 Britt G. Hallqvist

O  Til bokmål 1974, 1977 Arve Brunvoll

M  1974 Egil Hovland

1 Måne og sol, skyer og vind

og blomster og barn skapte vår Gud.

Himmel og jord, allting er hans,

Herren vår Gud vil vi takke.

Omkved

Herre, vi takker deg,

Herre, vi priser deg,

Herre, vi synger ditt hellige navn!

 

2 Jesus, Guds Sønn, død på et kors

for alle, for oss, lever i dag.

Ja, han er her, ja, han er her.

Herren vår Gud vil vi takke

3 Ånden, vår trøst, levende, varm

og hellig og sterk, taler om Gud,

bærer oss frem dag etter dag.

Herren vår Gud vil vi takke.

 

N13 759  Fagert er landet du oss gav

T  1907 Anders Hovden

M  1609 Melchior Vulpius

1 Fagert er landet du oss gav,

Herre, vår Gud og vår Fader!

Fagert det stig av blåe hav, soli ho sprett og ho glader,

signar vårt land i nord og sud; såleis di åsyn lyser, Gud,

over vårt Noreg i nåde.

2 Likjest vårt folk i mager jord skjelvande blomen på bøen, står utan livd i vind frå nord tett innmed kanten av snøen.

Herre, du ser med miskunn ned, folket vårt gjev du livd og fred, er oss så kjærleg ein Fader.

5 Signa då, Gud, vårt folk og land, signa vårt strev og vår møde, signa kvar ærleg arbeidshand,

signa vår åker med grøde!

Gud, utan deg den vesle urt veiknar og visnar, bleiknar bort, ver du oss ljoset og livet.

 

Vea Fladstad og Jörn Hänsch