Babysang Torsdag

Praktisk informasjon

Fra:1.1.0001 - kl.00.00

Til:1.1.0001 - kl.00.00

Sted:Kirkesenteret i Mandal

Arrangør:

Babysang er et tilbud for de minste barna, sammen med en av foreldrene. Gjennom sang knyttes kontakt mellom foreldre og barn. Vi møtes på Kirkesenteret, og synger for barna våre. Mulighet til å utrykke og utfolde seg Musikk er et viktig stimuli for barn som man ikke kan begynne for tidlig med. Allerede i mors mage kan fosteret høre lyder og musikk. Puls og rytme er en del av fosterets omgivelser og foreldre oppfordres til å synge for sitt ufødte barn. I barnets oppvekst er det også viktig å presentere det for musikk. Den har betydning for barnets utvikling, idet musikken gir barnet auditive, sansemotoriske og kroppslige opplevelser. På samme tid er musikk en ramme hvor barnet får mulighet til å uttrykke og utfolde seg. Sammen om noe Det sosiale aspektet har en sentral rolle i babysangen. I musikken er man sammen om noe. Man deler en felles opplevelse. Man skaper noe sammen. Man leker og utforsker sammen. Musikk i seg selv handler i stor grad om samspill og kommunikasjon. Musikk og babysang gir derfor barn og foreldre et rom hvor de kan være sammen og bli bedre kjent. Et av de første møtene med kirken Samtidig får foreldrene mulighet til å lære sanger og regler som kan brukes i hjemmet. Noen blir mer fortrolige med å bruke stemmen og begynner å synge mer med barnet. For barna er babysangtilbudet et av de første møtene med kirken. I musikkstunden synges også barnesanger fra kristen barnekultur. Vi synger kl 10.30 - 11.15 og spiser lunsj sammen kl 11.30 når vi er ferdige med sangsamlingen. Dato for oppstart av nytt kurs kunngjøres her.  Kontakt: lpa@mandal.kirken.no for å melde deg på neste kurs. Oppgi barnets navn, fødselsdato, ditt navn/adresse/mail og tlf nr. Hilsen Lotte Ploug Aalvik, menighetspedagog 922 32 901