Gudstjeneste

Praktisk informasjon

Fra:16.2.2020 - kl.11.00

Til:16.2.2020 - kl.12.00

Sted:Mandal kirke

Arrangør:

Gudstjeneste ved Per Ragnar Haraldstad og Vatroslav Vudjan. Tro og Liv medvirker, og spesialprest i inkluderende kirkeliv Rune Rasmussen deltar.