Menighetsmøte onsdag 19/5 kl 18 i Lødingen kirke

Onsdag 19 mai er det menighetsmøte i Lødingen kirke, kirkestua.

Justering av lokal grunnordning for hovedgudstjenesten

“Før den lokale grunnordningen endelig fastsettes, skal menighetens prester, kirkemusikere, kateketer, diakoner og andre medarbeidere som er involvert i gudstjenestearbeidet, få anledning til å uttale seg om forslaget. Deretter skal forslaget legges fram for menighetsmøtet til drøfting og uttalelse” (Alm. bestemmelser §53).

“Menighetsrådet vedtar lokal grunnordning som sendes tjenestevei til biskopen. Uttalelser fra menighetsmøtet, fra et eventuelt mindretall i menighetsrådet og eventuelt fra soknepresten følger saken. Dersom den lokale grunnordning avviker fra den vedtatte ordningen, må menighetsrådet søke biskopen om godkjenning” (jf. Tjenesteordning for biskoper §4; Alm.bestemmelser § 55). 

 

Lødingen sokn

 

Justering av ordning for hovedgudstjenesten – lokal grunnordning

 

Vedtatt i Lødingen menighetsråd 02 mars 2021 (dato)

Drøftet i Menighetsmøte 25 april 2021 (dato)

 

Ut fra struktureksemplene («Gudstjeneste med veiledninger», side 10- 11) har
menighetsrådet vedtatt justeringer for følgende type(r) hovedgudstjeneste (én eller flere):

 

  • Høymesse
  • Forenklet gudstjeneste
  • Gudstjeneste for store og små
  • Preken gudstjeneste

 

 

 

 

 

Oversikt over gudstjenesteledd som menighetsrådet avgjør

Punkter merket med * (og med grå farge) må det ikke gjøres nye vedtak om. De kan videreføres fra eksisterende gudstjenesteordning. Valg vedrørende liturgisk musikk kan fylles ut i eget skjema under.

 

Liturgiske ledd

Nytt og oppgave for rådet

Vedtak menighetsråd

SAMLING

4. Samlingsbønn

MR velger én eller flere, og avgjør fleksibilitet

Nr 3 med varianter etter kirkeåret

5. Syndsbekjennelse

MR velger plassering av syndsbekjennelsen her eller pkt. 17 og hvilke(n) som skal brukes

Plasseres under pkt 5.

Variant C

Evt. Dåp (plasseres normalt her etter 7 Lovsang)*

MR avgjør bruk av dåpslys, hvor ofte og hvor mange dåp

Dåpslys brukes

Ingen begrensninger ift antall

8. Dagens bønn

MR avgjør om dagens bønn kan utelates

Den kan utelates ved spesielle anledninger.

ORDET

9. Første lesning/11. Andre lesning

MR avgjør om det kan være færre lesninger på enkelte gudstjenester (se s. 10-11 i Gudstjeneste med veiledninger)

Det kan bli færre lesninger ved:

·        Forenklet gudstjeneste

·        Gudstjeneste for store og små

12. Evangelielesning

MR velger halleluja-omkved, og avgjør hvordan det brukes

Halleluja omkved 977.6 før og etter evangelielesning.

14. Trosbekjennelsen*

MR avgjør om den nikenske trosbekjennelsen kan brukes på høytidsdager, og om trosbekjennelsen kan synges.

Den Nicenske trosbekjennelse kan brukes på høytidsdager. Trosbekjennelsen synges ikke.

16. Kunngjøringer*

MR avgjør hvor kunngjøringene skal være

Informasjon om dagens gudstjeneste legges før gudstjeneste start

Generelle kunngjøringer legges etter postludium og før utsendelsen

 

17. Syndsbekjennelsen

MR: se pkt. 5

Legges under pkt 5

18. Forbønn

MR avgjør menighetens bønnesvar og avgjør om ordningen for å minnes de døde og be for de sørgende skal benyttes. MR avgjør hvorvidt man kan bruke litanier.

Bønnesvar: ‘Herre hør vår bønn’

Vi minnes de døde

Litanier kan brukes

19. Takkeoffer*

MR avgjør hvordan og når takkeofferet skal tas opp

MR avgjør om menigheten deltar i siste del av bønn etter takkoffer

Takkoffer tas opp som et eget ledd og i benkene.

Menigheten deltar ikke under siste del av bønn etter takkoffer

 

 

NATTVERD

20. Forberedelse av måltidet*

MR avgjør om takkeoffer tas opp under nattverdssalmen, om nattverdgavene skal bæres fram her (fra sidealter), eller stå på alteret fra gudstjenestens begynnelse.

Nattverdsgavene står på alteret fra starten

21. Takksigelse og bønn*

MR avgjør hvilken form av Herrens bønn som skal brukes og om den skal synges eller sies under nattverdliturgien.

MR avgjør utdelingssted og hvilken type brød og vin som skal benyttes.

Vår Far skal kunne synges under nattverden. Vi bruker da 985.1

Vi varierer utdelingssted mellom intinksjon i midtgangen og kneling ved alterringen medbruk av særkalk.

Vi bruker glutenfri brød og

avalkoholisert vin

22. Nattverdmåltidet*

MR avgjør om man skal bruke utvidet fredshilsen (med håndtrykk)

MR avgjør om menigheten deltar i siste del av tilsigelsen

Ikke utvidet fredshilsen

Menigheten deltar ikke i siste del av tilsigelsen

 

23. Måltidets avslutning

MR avgjør om menigheten deltar i siste del av takkebønnen

Menigheten deltar ikke i siste del av takkebønnen

For nærmere beskrivelse av bestemmelser for fastsetting av Lokal gudstjenesteordning, se side 128 i Gudstjeneste med veiledninger (Kirkerådet, 2020).

 

 

LITURGISK MUSIKK:

Hovedserie:

 

Ledd

Oppgave for MR

Vedtak

Allmenn serie

Kyrie

MR velger enten allmenn serie 1, 2 eller 3 for samtlige ledd. Velges allmenn serie 1, kan man velge mellom 2 melodier/tekster på Kyrie. MR avgjør om Måne og sol kan erstatte Glorialeddet når det er «familiegudstjenester» (se s. 11 i Gudstjeneste med veiledninger).

Allmenn serie I. Kyrie av Kverno velges til fast bruk med mulighet for å synge Kyrie av Halvdan Nedrejord når den samiske varianten skal brukes.

Mulighet for ‘Måne og Sol’ ved gudstjeneste for store og små

Gloria

Sanctus

Agnus Dei

Festtiden

Kyrie

MR velger om festtidsserien skal benyttes i påsketiden og på fest- og høytidsdager.

Brukes ikke. Kun utvidet Gloria fra Allmenn serie I brukes ved festtider

 

 

 

Gloria

Sanctus

Agnus Dei

Fastetiden

Kyrie

MR velger om serien for fastetiden skal benyttes i fastetiden. Dersom MR ønsker å bruke Gloria-leddet, kan det velges fra den allmenne serien som menigheten bruker.

Brukes ikke

Gloria brukes ikke i fastetiden

 

(Gloria)

Sanctus

Agnus Dei

 

 

Vedtak vedrørende andre sangbare liturgiske ledd:

Ledd

Oppgave for MR

Vedtak

Kyrielitani

MR kan avgjøre om det ved enkelte anledninger kan brukes et litani (eks.: N13:981) eller som lokalt utformet kyrielitani med omkved fra N13: 976.

Brukes ikke

Hallelujaomkved

MR velger et fast halleluja-omkved (se N13: 977:1-7). Dette kan byttes ut i fastetiden med et sunget svarledd som svarer til innholdet i fastetiden; for eksempel N13: 926, 927, 928, 932 og 939.

Fast Halleluja omkved: 977.6

I fastetiden: tractus

Forbønnssvar

MR avgjør hvilket bønnesvar som skal benyttes. Se egen oversikt i boka Liturgisk musikk for Den norske kirke (utgis i november 2020)

Menighetssvar I av Trond Kverno: Herre hør vår bønn

Fader vår/Vår Far*

Hvilken melodi skal benyttes; N13: 984.1 eller 985.1

985.1

Velsignelsen

MR avgjør hvilken melodi som skal brukes til Benedicamus - La oss prise Herren! (Se Liturgisk musikk for Den norske kirke)

Alternativ I av EgilHovland

Amen

MR avgjør hvilken melodi som skal skal brukes til Amen etter velsignelsen

a)     Som gudstjenesteboken 1992

b)     «Amen» av Per Steenberg

c)      «Amen» fra «La oss prise Herren!», NoS: 949 (H. Ødegaard).

Som ‘a’

 

Tillegg: I gudstjenestene våre ønsker vi å bruke nådehilsen og velsignelsen som nord samiske språkmarkører i tillegg til begge disse liturgiske ledd på norsk.

Dele-knapper kan ikke vises uten at du samtykker til bruk av funksjonelle cookies. For å gjøre dette må du trykke på knappen helt nederst i venstre hjørne og marker sjekkboks for funksjonelle cookies og deretter klikke på "Oppdater samtykke". Evt. klikk på "Godta alle cookies" for å godta alle kategorier av cookies. Deretter må du laste siden på nytt.

Kontaktinformasjon for Lødingen kirkelige fellesråd

Lødingen kirkelige fellesråd 

Besøks adresse: Rådhusveien 27 - Lødingen 

Postadresse: Postboks 83, 8411 Lødingen

Kirkekontoret ligger ligger i første etage på Lødingen rådhus. 

Kontoret er plassert i enden av gangen til venstre før trappen opp til 2 etg når man kommer inn hovedinngangen. 

 

Kontakt informasjon

Ilse De Raad
Sokneprest
Telefon 99327434
epost: ilse.de.raad@lodingen.kommune.no

Herbjørg Bjørstad 
Kirkeverge
telefon:  76 98 66 29/ 915 60 244
epost: kirkeverge@lodingen.kommune.no

Christopher D. Briggs
Kantor 
telefon  41 36 93 57
christopher.briggs@lodingen.kommune.no

Ellen Bjørnsen
Diakon medarbeider og trosopplærer 
telefon: 47 07 47 08 
ellen.bjornsen@lodingen.kommune.no

Jan Sverre Norheim
Kirketjener    
telefon 94 20 73 96 

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"