Virksomhetsområder

Lødingen og Vestbygd kirke er bygg som rommer historie, tradisjoner og opplevelser. I våre kirker ønsker vi at mennesker skal få gode opplevelser som fremmer livsglede, livsmot og tro. Kirkene brukes til allsidige aktiviteter, og vi oppfordrer befolkningen til å bruke kirkebyggene. Ta kontakt med kirkeverge dersom du ønsker å benytte kirken.