Samling for 4-åringer i Melhus kirke

Praktisk informasjon

Fra:3.10.2021 - kl.10.00

Til:3.10.2021 - kl.11.00

Sted:Melhus kirke

Arrangør:Melhus menighet

NB! Nytt tidspunkt. Vi starter kl. 1000.

4-åringene inviteres til Melhus kirke for å bli kjent med kirka si og Jesus.

Søndag 3. oktober er det samling og familiegudstjenest i Melhus kirke.

Da har vi først en samling med ulike aktiviteter:
Melhus kirke er en stor og spennende kirke som de skal få bli kjent med. Vi skal også lære et par av sangene som står i boka og som vi skal synge på gudstjenesten. Så skal de få aktivitetsheftet til 4-årsboka.
Det er fint om 4-åringen har med deg en voksen på samlingen.

Dersom de kommer på samlingen før gudstjenesten får ekstra gave!

På familiegudstjenesten vil 4-åringene få ei bok fra menigheten. Den heter «Min kirkebok 4». Den har fine tegneserier, og fortellinger om Bo og Nora og fra Bibelen.
Det er fint om hele familien og faddere blir med til kirken!

Vi håper at 4-åringene kan komme på begge disse samlingene!

Trosopplæring er for alle barn. Hvis barnet har behov for spesiell oppfølging eller tilrettelegging, gi oss beskjed på forhånd, så vi sammen kan finne gode løsninger.

«Melhus åålmege sæjhta  åarjelsaemien  gærhkoegærja vadtesinie maanide vedtedh. Saemien gærhkoeraerie gærjam dorjeme, gærja hïjven sjæhta maanide mah 4-10 jaepien båeries. Gærja åarjelsaemiengïelesne jïh daaroen gïelesne tjaaleme. Bïevnesh Melhus åålmegasse jis sïjhth gærjam vadtsesinie.»        (Sør-samisk)

Oversatt:
Melhus menighet ønsker å dele ut den sørsamiske kirkeboka i gave til de barn som ønsker det. Det er Samisk kirkeråd som har utgitt denne boka. Den passer bra for barn i alderen 4-10 år. Boka er skrevet på sørsamisk. I tillegg har den også tekst på norsk. Gi beskjed til Melhus menighet dersom du er interessert i å vite mer eller dersom du ønsker boken som gave under menighetens utdeling.

Påmelding til samlingen før gudstjenesten innen 26. september på sms til menighetspedagog Svanhild Christofie, tlf. 900 18 940. Det er ingen påmelding til gudstjenesten.

Spørsmål sendes på SMS til menighetspedagog Svanhild Christofie H. Sandberg (tlf 900 18 940).

Hjertelig velkommen!
Beste hilsen Melhus menighet

Dele-knapper kan ikke vises uten at du samtykker til bruk av funksjonelle cookies. For å gjøre dette må du trykke på knappen helt nederst i venstre hjørne og marker sjekkboks for funksjonelle cookies og deretter klikke på "Oppdater samtykke". Evt. klikk på "Godta alle cookies" for å godta alle kategorier av cookies. Deretter må du laste siden på nytt.