Bibelhelger i februar

Åse Karlsen  (NLM) og Svein Granerud (Normisjon) deltar på hver sin bibelhelg i februar

Etterjulsvinteren er en fin tid til å fordype seg i Guds ord, på egen hånd, eller sammen med andre. I februar vil Åse Karlsen være taler på Misjonssambandets bibelhelg 2. - 4. februar. Fredag er møtet kl. 19:00. Lørdag er det to bibeltimer, henholdsvis kl. 13:00 og 15:00. Mellom bibeltimene er det anledning til å kjøpe seg middag (grøt). Søndag er møtet kl. 17:00. Da vil også Kristian Fagerli delta med ferske inntrykk fra sitt opphold i Afrika like før jul.

På Normisjons bibelhelg 16. - 17. februar er Svein Granerud taler. Fredag er møtet kl. 19:30, og på dette møtet synger Te Deum. Lørdag er det to bibeltimer; kl. 11:00 og 13:30.

Kontaktinformasjon for Melhus bedehus

Besøksadresse:
Lenavegen 50 i Melhus sentrum
www.melhusbedehus.no

Postadresse: 
Postboks 20, 7221 Melhus

E-post: post@melhusbedehus.no
Kontonummer 4230.48.02000