Det er ikke slutt på Guds velsignelser

Kom og hør om Gud velsignelser tirsdag 6.mars kl. 19:30

Rolf Lavik fortsetter bibelundervisningen om Guds velsignelser i lillesalen på bedehuset. Alle er hjertelig velkommen!

Kontaktinformasjon for Melhus bedehus

Besøksadresse:
Lenavegen 50 i Melhus sentrum
www.melhusbedehus.no

Postadresse: 
Postboks 20, 7221 Melhus

E-post: post@melhusbedehus.no
Kontonummer 4230.48.02000