Festmøte 17.5

Også i år blir det festmøte på bedehuset på Grunnlovsdagen. Vi starter kl 1800. Det blir festtale ved Åsmund Snøfugl, andakt ved Jan Arne Bremnes, sang av Kelvin Løvås og pianomusikk ved Randi Vik. Bevertning og kollekt til bedehuset. Alle er hjertelig Velkommen!                                                                                             Arr. Styret

Kontaktinformasjon for Melhus bedehus

Besøksadresse:
Lenavegen 50 i Melhus sentrum
www.melhusbedehus.no

Postadresse: 
Postboks 20, 7221 Melhus

E-post: post@melhusbedehus.no
Kontonummer 4230.48.02000